Kontakt Ladda ner
Produktprogramm Rörupphängningar Witzenmann

Rörhållar-System

kontakt

Hela vårt program för fjäderhängare, konstanthängare, kopplingsdelar och klämmor, dynamiska komponenter, glidlager, fixerade lager och rullager är utformade som ett omfattande, välkoordinerat, integrerat system.

Behöver du ett specialutförande? Ta gärna kontakt med oss.

Fjäderhängare och Fjäderstöd Witzenmann
HYDRA Fjäderhängare och fjäderstöd

Fjäderhängare och -stöd är rörliga rörhållare med linjärt föränderlig bäregenskap. Härvid förändras hängarens väg proportionellt mot lasten. Fjäderhängare är billigare än konstanthängare och används när den vertikala rörelse som ska absorberas inte är för stor (max 60 mm).

 • Ställ in lastupptagningen genom en enkel vridning av spännanordningen
 • en ny blockering är möjlig i valfri position
 • inget slitage - reservdelar krävs inte
Läs mer om Fjäderhängare och fjäderstöd
Konstanthängare och Konstantstöd Witzenmann
HYDRA Konstanthängare och konstantstöd

Konstanthängare och konstantstöd är rörliga rörhållare med konstant bäregenskap och krävs för större vertikala rörelser. Lasten förblir praktiskt taget oförändrad under hela den vertikala rörelsen.

 • konstant kraft vid belastningstillämpningspunkten på grund av en anpassad spakmekanism
 • optimerade spakdimensioner för enhetlig last över hela justeringsområdet
 • fullständigt bevarande av hängarens slaglängsreserv även efter lastjusteringen
Läs mer om Konstanthängare och konstantstöd
Rörupphängnings- och anslutningsdelar Witzenmann
HYDRA Anslutningsdelar och klämmor

Horisontella klämmor används som konsoler för horisontellt löpande rör. Vertikala klämmor fungerar som hållare för vertikala rör.

Med de anslutande delarna är hängarna mellan den bärande stålkonstruktionen och klämmorna fästa som röromslutande komponenter. De är enligt vårt hängarsystem ordnade enligt lastgrupper.

Läs mer om Anslutningsdelar och klämmor
Dynamiska komponenter och ledade stag Witzenmann
Dynamikkomponenter och ledade stag

Vårt program med dynamikkomponenter är till för fastsättning av säkerhetskritiska rörledningar och känsliga anläggningsdelar.

 • De hydrauliska svängningsbromsarna används för att styra laster från dynamiska belastningsfall, t.ex. tryckökningar eller genom yttre påverkan som jordbävningar för att kompensera. De förekommande vägamplituderna reduceras till ett minimum utan att hindra rörelser på grund av temperaturförändringar.
 • Ledade stag används som kompressionsspänningselement främst för avlägsnande av dynamiska belastningar.
Läs mer om Dynamikkomponenter och ledade stag
Rörstöd och Rörhållare Witzenmann
HYDRA Lagerprogram

Lagerprogrammet täcker hela sortimentet av rörlager, rörliga lager, glidlager, fixerade lager, rullager och styrlager med olika tillbehör för industriell rörledningskonstruktion.

 • Enkel planering och säkert val genom standardiserade varianter med jämförbara applikations- och utformningskriterier, kompatibla anslutningar, enkel installation, anpassat korrosionsskydd och absolut underhållsfrihet
 • Temperaturområde upp till 650 °C, högre temperaturer möjliga på begäran
 • patenterat klämsystem för T-, U- eller L-bärare
Läs mer om Lagerprogram
Flexperte Designprogramm för rörupphängningar från Witzenmann

FLEXPERTE - Designprogrammet

FLEXPERTE är ett datorprogram som har utvecklats speciellt för planeraren för att designa och visa kompensatorer, metallbälgar, metallslangar och rörhållare. Menystyrd stöder den beräkning och design av dessa produkter.

 • intuitiv manövrering
 • individuell design även av komplexa lastkedjor
 • Rohr2, CAESAR II, PDMS- och PDS-gränssnitt

Ytterligare steg

Konfigurera rörhållare

Du kan snabbt och enkelt konfigurera dina produkter för dina behov med vårt verktyg FLEXPERTE.

Detaljer:

 • Utformning av standardprodukter
 • Skapa datablad
 • Skapa förfrågningar

Nedladdning: FLEXPERTE kundversion

FLEXPERTE: Designprogrammet för hela produktsortimentet hos Witzenmann-koncernen med funktionsspecifika underkategorier

 • Metallslangar
 • Kompensatorer
 • Metallbälgar
 • Lager, hängare, stöd

Utöver beräkningsformlerna finns här också ritningsdata och kompletta 3D CAD-ritningar. Med PDS- och PDMS-gränssnitten kan programmet användas mångsidigt och universellt.

Ytterligare frågor

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.
Skicka en förfrågan via vårt kontaktformulär, så tar vi kontakt med dig omgående.