Kontakt Ladda ner
Laser Welding Header
Vad utmärker oss?
Inom bearbetning av tunnväggigt rostfritt stål rankas vi bland de ledande företagen globalt. Detta inkluderar hela processkedjan för bearbetning.
kontakt

Kompetenser

Hög teknisk kompetens i kombination med en komplex processtillförlitlighet är en av de kompetenser som gör Witzenmann speciell. Vi är därför en av de prioriterade utvecklingspartnerna på en mängd olika marknader när det gäller ekonomiskt lönsam realisering av produkter med långvarig funktionalitet.

Kompetenser

Omformning

För tillverkning av våra produkter omformas rör med tunna väggar med olika processer till bälgar och slangar. Detta låter kanske enkelt, men ställer höga krav på processnoggranhet och kvalificerade medarbetare. Utöver mekaniska och hydrauliska omformningsförfaranden behärskar vi även rörböjning.

Bellows Press with worker Image Text

Svetsning och lödning

I enlighet med kraven från kunder från en rad olika branscher har vi ett stort antal kvalificerade svetsmetoder, utbildade svetsare och de certifieringar som krävs. Spektrumet för tillämpad teknik sträcker sig från båge, laser och motståndssvetsning till hårdlödning och sammanfogning med hjälp av magnetisk formning.

Systematic Induction Image Text

Materialteknik

Utöver utvecklingen av materialgrunderna, såsom utredning av korrosionsegenskaper, gör vi också skada-analys av returnerade delar och materialtestning. Informationen från detta stöds av våra experter på riktat urval av material för specifika tillämpningar och kundundersökningar. Vi bildar såväl som svetsteknik, vi behärskar ett stort antal högpresterande material.

Competencies Materials Image Text

Produktutveckling

För produktutveckling har vi en sammanlänkad processkedja som kopplar samman flera nivåer. Från brainstorming via fokuserad grundforskning till den egenutvecklade design- och beräkningsprogramvaran. Tester, prototyper och validering är de nästföljande förstegen till produktion i små eller stora serier.
Denna process gör att vi snabbt kan svara på kundspecifika förfrågningar och utgör grunden för att förverkliga nya produkter av hög kvalitet.


Product Development Inspection Image Text

Testning och simulering

Det mest övertygande beviset på att en Witzenmann-produkt pålitligt kommer att uppnå den livslängd och styrka som krävs även under extrema driftsförhållanden är ett framgångsrikt produkttest. Som teknikledande har vi en av de mest omfattande testanläggningarna i vår bransch. Detta möjliggör realistisk testning av lastfall som inträffar på kundens sida, såsom tryckpulsationer, vibrationer och lastcykler.

Product Testing Teaserlist

Teknisk renhet

Våra kunder ställer hela tiden högre krav på renhet hos våra produkter. Det är därför vi optimerar hela processkedjan med avseende på partikel- och smörjmedelsrester. Produkter med högsta renhetskrav produceras i våra renrum. Dessutom använder vi utvalda rengöringskoncept vid behov och genomför renhetsanalyser av våra komponenter i vårt eget laboratorium. Insamlade data och erfarenheter registreras i en databas och utvärderas.

Technical Cleanliness Vertical Tabs TextImage

Processutveckling

Beroende på produkt, applikation och kvantitet använder vi en mängd olika processer och procedurer. Våra ingenjörer utvecklar i detta syfte egna verktyg och maskiner som vi tillverkar och underhåller själva. De sträcker sig från anläggningar för tillverkning via flexibla tillverkningsceller till helautomatiska ledningar för stora partier.

Engineering Welding Image Text