Kontakt Ladda ner
WIS Subsidiary Header

Dataskydd

Dataskydd

Integritetspolicy:

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

1. I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla data som är personligt kopplade till dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

2. I enlighet med artikel 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO) är den ansvarige Witzenmann Sverige AB, Dalhemsvägen 40, 14123 Huddinge. E-post: (se vårt impressum). Vår dataskyddspersonal kan nås på: Anders Utbult, Witzenmann Sverige AB, Dalhemsvägen 40, 14123 Huddinge eller .

3. När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär samlar vi in informationen du har angett (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om det är aktuellt) för att svara på dina frågor. Vi tar bort data som uppstår i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

4. Om vi litar på avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om respektive förfaranden. Då anger vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

§ 2 Dina rättigheter

1. Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som gäller dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätten till restriktioner för bearbetningen,
 • Rätt att invända mot bearbetningen,
 • Rätt till dataöverföring.

2. Du har också rätt att klaga hos en datatillsynsmyndighet på hur vi behandlar dina personuppgifter.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

1. Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller ger oss någon annan information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f GDPR):

 • IP-adress,
 • Datum och tid för förfrågan,
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT),
 • Innehållet i förfrågan (konkret sida),
 • Åtkomststatus/htttp-statuskod,
 • vid tillfället överförd datamängd
 • Webbplats från vilken förfrågan kommer
 • Webbläsare,
 • Operativsystem och dess gränssnitt,
 • Webbläsarprogrammets språk och version.

2. Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk av den webbläsare som du använder och med vilka platsen som sätter cookien (här genom oss), får tillgång till viss information. Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De är till för att göra internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

3. Användning av cookies:
a) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, omfattning och funktionssätt förklaras nedan:

 • Temporära cookies (se b),
 • Beständiga cookies (se c).

b) Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt sessionscookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för din dator att bli igenkänd när du återvänder till vår webbplats. Sessioncookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
c) Beständiga cookies tas bort automatiskt efter en angiven period, vilket kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och, till exempel, avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Vi påpekar att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

§ 4 Ytterligare funktioner och erbjudande på vår webbplats

1. Jämte det rent informatoriska användandet av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda vid intresse. För detta måste du i regel ange personuppgifter som vi använder för att skapa tjänsten och för vilken de tidigare nämnda principerna för databearbetning gäller.

2. Delvis använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och beställts av oss, de är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

3. Dessutom kan vi vidareföra personuppgifter till tredje part om avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partner. Mer information om detta får du om du anger dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.

4. Om vår tjänsteleverantör eller partner har sitt säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om följderna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

§ 5 Kontakt via kontaktformulär

1. Vid kontakt med oss via vårt kontaktformulär bearbetas dina uppgifter i syfte att genomföra kontaktförfrågan.

2. Rättslig grund för behandling av uppgifter är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f) GDPR. Den ansvarige har ett berättigat intresse av behandling och lagring av data för att kunna svara på frågor från användaren, för bevissäkring av ansvarsskäl och för att vid behov kunna uppfylla sina rättsliga förvaringsskyldigheter. Syftar kontakten till att avsluta ett avtal är rättslig grund för behandling av uppgifter art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 b) GDPR.

3. När du har kontaktat oss via kontaktformuläret kommer dina data och kontaktförfrågan att lagras automatiskt i vårt kundrelationshanteringssystem ("CRM-system").

4. Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att nå de syften som de samlades in för. Detta är fallet när konversationen med dig är avslutad och ärendet är utrett. Om din kontakt via vårt kontaktformulär leder till ett avtalsförhållande med oss lagrar vi uppgifterna från dig tills avtalsförhållandet har upphört och inga ytterligare anspråk kan göras. När det gäller lagliga arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter utgången av de kommersiella och skatterättsliga lagringsförpliktelserna (AO, HGB).

5. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot lagringen av personuppgifter under förutsättning att behandlingen är baserad på det berättigade intresset enligt art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f) GDPR stöds.

§ 6 Användning av Google Analytics

1. Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer Google att förkorta din IP-adress i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra medlemsstater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

2. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

3. Genom en inställning av din webbläsares programvara kan du förhindra att cookies lagras. Vi påpekar dock att det i det här fallet är möjligt att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google med hjälp av plugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk för att ladda ner och installera: . Du kan också förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Deaktivera Google Analytics.

4. Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Som ett resultat av detta bearbetas IP-adresser förkortade, en personrelatering kan därmed uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personlig referens kommer de omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas därmed omedelbart.

5. Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Google tillämpat EU-USA: s Privacy Shield, . Rättslig grund för användningen av Google Analytics är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f GDPR.

6. Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt om dataskydd: , samt integritetspolicyn: .

§ 7 Nedladdning av programvaran Flexperte

På vår webbplats erbjuder vi vårt designprogram Flexperte för nedladdning. För att ladda ner programvaran måste du fylla i vårt Flexperte-formulär. I detta formulär anger du dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter lagras av oss för att du ska kunna göra nedladdningen. Efter beställningen via Flexperte-formuläret får du ett mail till den e-postadress du angav. Det här e-postmeddelandet innehåller en länk, genom att klicka på den kan du ladda ner Flexperte-programmet direkt. Rättslig grund för behandling av uppgifter är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 b) GDPR.

För reklamändamål använder vi din information endast om du har samtyckt till användningen av dina uppgifter för marknadsföring under beställningsprocessen (rättslig grund är art. 6, avsnitt 1, strecksats 1 a DS-GVO). Detta medgivande kan när som helst återkallas.

§8 Databehandling genom vår Facebook-sida

Vi driver en så kallad fansida på Facebook-plattformen för Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (nedan kallad "Facebooksida"), där vi informerar om nyheter från vårt företag, evenemang eller mässor.

1. Databehandling på Facebook-sida och rättslig grund för detta

Bara genom att du besöker vår Facebooksida samlas så kallad "sidstatistik" in. Detta är data som samlas in i samband med ett besök på vår Facebooksida eller en interaktion på eller med vår sida och som ger information om hur användare interagerar med vår Facebooksida. Dessa inkluderar t.ex. information om slutenheter som besöker vår webbplats (som operativsystem, hårdvaru- och programvaruversioner, webbläsartyp) och information om hur länge t.ex. en användare tittar på vissa inlägg på vår Facebooksida.

Sidstatistik kan baseras på personuppgifter. Om du också är inloggad på Facebook med ditt användarkonto med webbläsaren du använder för att besöka vår Facebooksida, kan Facebook tilldela ditt besök på vår Facebooksida till ditt användarkonto. För mer information om vilka uppgifter Facebook samlar in, besök https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Facebook, som operatör av Facebooksidan, ger oss denna sidstatistik i anonymiserad form. Denna gör det möjligt för oss att statistiskt utvärdera användningen av vår Facebooksida och göra det därmed möjligt för oss att kontrollera marknadsföringen av våra aktiviteter på ett riktat sätt. Detta representerar ett berättigat intresse i den betydelse som avses i den relevanta rättsliga grunden i artikel 6 punkt 1.1 i GDPR.

Om du skriver till oss via meddelandefunktionen på Facebooksidan, bearbetar vi också dessa data. Denna interaktionsmöjlighet med våra (potentiella) kunder och kandidater representerar också ett berättigat intresse i den betydelse som avses i artikel 6, punkt 1.1 i GDPR.

2. Avtal med Facebook

2018 fastställde EG-domstolen att Facebook och fansidans respektive ägare är gemensamt ansvariga i den betydelse som avses i artikel 4.7 i GDPR. Vi har därför ingått ett avtal med Facebook i enlighet med artikel 26 GDPR ( ), där skyldigheterna för dataskydd som härrör från driften av fansidan delas mellan oss som fansidans operatör och Facebook. Facebook har därvid tagit på sig en stor del av förpliktelserna enligt lagen om dataskydd, till exempel uppfyllandet av dataskyddsrättsliga rättigheter för registrerade enligt artikel 12 ff. i GDPR, skyldigheten att tillhandahålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för rätt till skydd av de personuppgifter som rör personen samt anmälnings- och meddelandeskyldigheter i händelse av brott mot dataskyddet.

3. Spridning av data

Vi vidarebefordrar inga personuppgifter som vi samlar in via Facebooksidan till tredje part. Vi kan dock varken påverka eller utesluta att Facebook överför data som samlas in till Facebook Inc. med säte i USA. Facebook Inc. är certifierat enligt ”EU-US Privacy Shield” (finns på https://www.privacyshield.gov/list). "Privacy Shield" är ett avtal mellan Europeiska unionen (EU) och USA, som syftar till att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder i USA.

Rättigheter för registrerade

Du kan hävda dina rättigheter som registrerad (se även under § 2) i relation till databehandling på vår Facebooksida direkt gentemot Facebook. Du är också välkommen att kontakta oss. I det fallet kommer vi omedelbart vidarebefordra din förfrågan till Facebook med hjälp av det angivna formuläret, som vi är skyldiga att göra enligt Page Controller Addendum.

För mer information om inställningsalternativ för databehandling av Facebook, se:

§ 9 Invändning mot eller återkallande av behandlingen av dina uppgifter

1. Om du har gett godkännande till behandlingen av dina personuppgifter kan du återkalla detta när som helst. En sådan återkallelse påverkar tillståndet att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss om det.

2. I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig, vilket vi meddelar i respektive beskrivning av funktionen. I händelse av sådan invändning ber vi dig förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi gjort. Vid en motiverad invändning kommer vi att undersöka fakta och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl för att fortsätta vår behandling.

3. Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam via följande kontaktuppgifter: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-post: .