Kontakt Ladda ner
WIS Subsidiary Header

Dataskydd

kontakt

Dataskydd

Integritetspolicy:

Inställningar för dataskydd och TTDSK

Om du vill hävda din rätt till invändningar och/eller återtagande kan du när som helst öppna och ändra dina individuella inställningar via banderollen för samtycke.

Sekretessinställningar

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

1. I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla data som är personligt kopplade till dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

2. Dina personuppgifter behandlas enligt bestämmelserna i EU:s GDPR och alla andra sådana lagar för dataskydd. De rättsliga grunderna för databehandlingen anges särskilt i artikel 6 i GDPR och i Tyskland även i onlinedelen av TTDSG.

3. I enlighet med artikel 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO) är den ansvarige Witzenmann Sverige AB, Dalhemsvägen 40, 14123 Huddinge. E-post: (se vårt impressum). Vår dataskyddspersonal kan nås på: Anders Utbult, Witzenmann Sverige AB, Dalhemsvägen 40, 14123 Huddinge eller .

4. När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär samlar vi in informationen du har angett (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om det är aktuellt) för att svara på dina frågor. Vi tar bort data som uppstår i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

5. Om vi litar på avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om respektive förfaranden. Då anger vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

§ 2 Dina rättigheter

1. Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som gäller dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller radering,
 • Rätten till restriktioner för bearbetningen,
 • Rätt att invända mot bearbetningen,
 • Rätt till dataöverföring.

2. Du har också rätt att klaga hos en datatillsynsmyndighet på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Observera följande i samband med rätten till invändning:
Om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot denna databehandling utan att ange några skäl. Detta gäller även profilering i den mån den är kopplad till direktreklam.
Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Invändningen är kostnadsfri och kan göras utan formaliteter, om möjligt till: datenschutz@atarax.de
Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du när som helst invända mot denna behandling av skäl som härrör från din speciella situation; detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.
Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

1. Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller ger oss någon annan information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f GDPR):

 • IP-adress,
 • Datum och tid för förfrågan,
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT),
 • Innehållet i förfrågan (konkret sida),
 • Åtkomststatus/htttp-statuskod,
 • vid tillfället överförd datamängd
 • Webbplats från vilken förfrågan kommer
 • Webbläsare,
 • Operativsystem och dess gränssnitt,
 • Webbläsarprogrammets språk och version.

2. Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk av den webbläsare som du använder och med vilka platsen som sätter cookien (här genom oss), får tillgång till viss information. Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De är till för att göra internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt.

3. Användning av cookies:
Den här webbplatsen använder så kallade cookies. De används för att göra onlineinformationen användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet och sparar din webbläsare lokalt. Cookies innehåller enbart pseudonymiserade och huvudsakligen anonyma uppgifter. Vissa cookies sparas så länge webbläsarsessionen pågår (så kallade sessionscookies), medan andra sparas under längre tid (så kallade persistenta cookies, exempelvis inställningar för samtycke). De sistnämnda raderas automatiskt efter en viss tid (i regel 6 månader). Förutom våra egna cookies används även cookies som hanteras av tredje man. Dessa parter använder informationen i dessa cookies för att exempelvis visa innehåll eller registrera vilka sidor som du besöker.

Baserat på vårt berättigade intresse (artikel 6 avsnitt 1, stycke 1f i GDPR) sparar vi tekniskt nödvändiga cookies som behövs för att webbplatsen ska kunna användas och dess funktioner ska kunna säkerställas. Utan att du aktivt samtycker till det sparar vi också de cookies vars enda syfte är att spara eller hämta information i enheten för överföring av meddelanden eller om de är helt nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som du uttryckligen önskat, § 25 avsnitt 2 i TTDSG.
Om du samtycker till det används andra cookies som ger oss möjlighet att utvärdera hur du använder tjänsterna från oss eller från tredje man. På så sätt kan vi utforma innehållet till användarnas behov. Cookies ger oss också möjlighet att mäta effektiviteten hos vissa utformningar och deras rangordning baserat på exempelvis användarnas intressen. Den rättsliga grunden till detta är ditt uttryckliga samtycke (artikel 6 avsnitt 1, stycke 1a i GDPR och § 25, avsnitt 1 i TTDSG).

Du kan när som helst både återta ditt samtycke för framtida användning via samtyckesbanderollen och ändra cookieinställningarna. Observera att ändringarna måste anges separat för varje enhet.

Sekretessinställningar

som vi anlitar kan dina uppgifter knytas till respektive konto. Du kan undvika att en sådan sammanslagning sker genom att inte samtycka till eller återta användning av motsvarande cookies genom att i första hand logga ut från den tredje man som sammanslagningen gäller.
De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan inaktivera, begränsa eller radera cookies manuellt i din enhet via inställningarna i webbläsaren eller annan programvara. Om du inaktiverar lagring av cookies kan det påverka våra onlinetjänster, som kanske inte kan utnyttjas alls eller enbart delvis.
Observera också våra anvisningar i avsnittet för varje tjänst som använder cookies.

§ 4 Hantering av samtycke

På vår webbplats använder vi verktyget ”UserCentrics” för hantering av samtycke. Leverantör är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland. UserCentrics är en teknisk lösning som vi använder för att inhämta ditt samtycke till avgränsad databehandling som kräver samtycke (exempelvis analys och spårning). Användningen av UserCentrics ger oss möjlighet att informera dig om de cookies och verktyg som vi använder. Via UserCentrics kan du välja vilka kategorier av cookies och verktyg som du tillåta eller avvisa. Det ger dig möjlighet att fatta informerade beslut om överföring av dina uppgifter. Vår användning av cookies och verktyg blir transparent, dokumenterad och sker enligt bestämmelserna för dataskydd.

UserCentrics behandlar dina personuppgifter så att dina beslut om godkännande av cookies och verktyg, samt visning av UserCentrics popupfönstret, kan registreras och sparas till nästa besök på vår webbplats. Det omfattar en cookie med ditt beslut om samtycke och andra användningsuppgifter, exempelvis IP-adress, domännamn, anropstid, serverdata (bland annat dataöverföringstyper och serverstatus), land, webbläsare och operativsystem.

Mer information om UserCentrics integritetspolicy finns på https://usercentrics.com/privacy-policy/

§ 5 Ytterligare funktioner och erbjudande på vår webbplats

1. Jämte det rent informatoriska användandet av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda vid intresse. För detta måste du i regel ange personuppgifter som vi använder för att skapa tjänsten och för vilken de tidigare nämnda principerna för databearbetning gäller.

2. Delvis använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och beställts av oss, de är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet. Witzenmann Sverige AB, Dalhemsvägen 40, 14123 Huddinge or anders.utbult@witzenmann.com

3. Dessutom kan vi vidareföra personuppgifter till tredje part om avtal eller liknande tjänster erbjuds av oss tillsammans med partner. Mer information om detta får du om du anger dina personuppgifter eller nedan i beskrivningen av erbjudandet.

4. Om vår tjänsteleverantör eller partner har sitt säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om följderna av detta i beskrivningen av erbjudandet.

§ 6 Kontakt via kontaktformulär

1. Vid kontakt med oss via vårt kontaktformulär bearbetas dina uppgifter i syfte att genomföra kontaktförfrågan.

2. Rättslig grund för behandling av uppgifterna om vårt kontaktformulär är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f) GDPR.

3. När du har kontaktat oss via kontaktformuläret kommer dina data och kontaktförfrågan att lagras automatiskt i vårt kundrelationshanteringssystem ("CRM-system").

4. Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för att nå de syften som de samlades in för. Detta är fallet när konversationen med dig är avslutad och ärendet är utrett. Om din kontakt via vårt kontaktformulär leder till ett avtalsförhållande med oss lagrar vi uppgifterna från dig tills avtalsförhållandet har upphört och inga ytterligare anspråk kan göras. När det gäller lagliga arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter utgången av de kommersiella och skatterättsliga lagringsförpliktelserna (AO, HGB).

5. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot lagringen av personuppgifter under förutsättning att behandlingen är baserad på det berättigade intresset enligt art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f) GDPR stöds.Kontakta oss via E-post så behandlar vi de uppgifter som du har lämnat för handläggning av ditt konkreta ärende. Även i detta fall gäller avsnitten ovan på motsvarande sätt.

§ 7 Spårnings- och analystjänster

Google Analytics
Vi använder spårningsverktyget Google Analytics från Google Ireland Limited. Tack vare detta registreras interaktioner från dig som användare med vår webbplats och utvärderas systematiskt. I samband med detta sparas följande data från dig:

 • De tre första byten i din IP-adress
 • En Google-Analytics-ID som tilldelas dig
 • Den öppnade webbsidan
 • Referenssidan (den webbsida varifrån du har kommit till den öppnade webbsidan)
 • De undersidor som dessutom har öppnats
 • Tid på webbsidan
 • Hur ofta webbsidan öppnas
 • Använd typ av webbläsare
 • Använda språkinställningar
 • Använd enhet och använt operativsystem

Google behandlar och sparar dina uppgifter i USA. Tillämpliga lagstadgade regler och garantier garanterar att den europeiska dataskyddsnivån gäller även vid överföring till och behandling av data i tredje land. Databehandling eller datalagring i tredje land kan ske efter ditt godkännande (artikel 49 avsnitt 1, stycke 1a i GDPR). I förekommande fall inhämtas ditt samtycke till detta och du erbjuds då även en möjlighet att ta tillbaka samtycket.

Dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke enligt art. 6 avsnitt 1, avsnitt 1a i GDPR och § 25 avsnitt 1 i TTDSG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom interaktion med Privacy-knappen.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter med hjälp av tjänsten Google Analytics är att analysera interaktionen mellan våra webbplatsbesökare och vår webbplats. Genom utvärdering av de data som samlats in här kan vi optimera vårt erbjudande och öka användarvänligheten.

Vi raderar eller anonymiserar de data som samlats in med hjälp av Google Analytics så snart de inte längre behövs för våra ändamål. Detta sker senast efter 14 dagar.

MyFonts Counter
På vår webbplats använder vi MyFonts Counter, en webbanalystjänst från MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. På grund av licensbestämmelserna utförs en Page-View-Tracking genom att antalet besök på webbsidan räknas för statistiska ändamål och överförs till MyFonts. MyFonts samlar endast in anonymiserade data i samband med detta. Överlämningen av dessa data sker i förekommande fall genom aktivering av Java-Script-Code i din webbläsare. MyFonts Counter ger oss möjlighet att presentera våra onlinetjänster enhetligt och på ett tilldragande sätt. Användningen sker endast om du godkänner det i enlighet med artikel 6 avsnitt 1, stycke 1a i GDPR och § 25 avsnitt 1 i TTDSG.

För att helt hindra utförandet av Java-Script-Code från MyFonts kan du även installera en Java-Script-Blocker (t.ex. www.noscript.net).

Vi raderar eller anonymiserar de data som samlats in med hjälp av MyFonts Counter så snart de inte längre behövs för våra ändamål. Detta är aktuellt efter 30 dagar.

Ytterligare information om MyFonts Counter finns i dataskyddsinformationen från MyFonts på https://www.myfonts.com/a/font/legal/website-use-privacy-policy

Google Tag Manager
Denna webbsida använder Google Tag Manager. Tack vare denna tjänst kan taggar till webbsidor hanteras via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar endast taggar. Detta innebär följande: Inga cookies används och inga personuppgifter registreras. Google Tool Manager utlöser andra taggar som återigen registrerar eventuella data. Google Tag Manager använder sig dock inte av dessa data. Om en deaktivering har gjorts på domän- eller cookie-nivå finns den kvar för alla Tracking-Tags om dessa implementeras med Google Tag Manager.

Google Maps
Vi använder Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") på vår webbplats. För att garantera dataskyddet är Google Maps deaktiverade när du kommer till denna webbplats för första gången. På detta sätt förhindras att dina data överförs till Google redan vid det första besöket på sidan. En direkt anslutning till Googles servrar skapas om du själv aktiverar Google Maps (samtycke enligt art. 6 avsnitt 1 a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom interaktion med Privacy-knappen. Efter aktiveringen sparas din IP-adress av Google Maps. Den överförs sedan vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Mer information om hanteringen av användardata
finns i Gooogles dataskyddsförklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Konverteringsspårning för Google Ads
Vi använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besöksåtgärder). Google konverteringsspårning är en analystjänst från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.
Observera att denna tjänst kan överföra uppgifter utanför r unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till ett land som inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det en risk för att dina uppgifter kan behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har någon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder. Vi vidtar dock möjliga och nödvändiga åtgärder enligt dataskyddslagstiftningen i enlighet med art. 44 ff. EU-DS-GVO för att fastställa nivån på dataskyddet i tredjelandet.
Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik. Detta visar det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. När du klickar på en annons från Google lagras cookies för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighetstid, innehåller personuppgifter, men används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi känna igen att du har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en egen cookie.
Cookies lagras i 12 månader och raderas sedan.
Behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 para. 1 TTDSG.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. För att göra detta, gå bara till vår samtyckesbanner och avmarkera relevant(a) cookie(s). Observera att ändringen av inställningarna för samtyckesbannern måste göras individuellt för varje enhet.

LinkedIn Pixel / LinkedIn Insight Tag
Vi använder "LinkedIn Pixel" från LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland) på vår webbplats på grundval av ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 para. 1 TTDSG.
Om samtycke ges kan besökare på denna webbplats få personligt anpassade annonser på LinkedIn. Dessutom finns det möjlighet att skapa rapporter om hur annonserna fungerar samt information om interaktionen på webbplatsen. För detta ändamål är LinkedIn Insight-pixeln integrerad på denna webbplats, vilket upprättar en anslutning till LinkedIn-servern. Om du besöker denna webbplats och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan besöksdata från vår webbplats tilldelas ditt LinkedIn-konto.
Detta förfarande används för att utvärdera effektiviteten hos LinkedIn-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida annonseringsåtgärder. Via Insight Pixel kan vi använda en så kallad retargeting. Det innebär att vi får information om huruvida vår reklam är effektiv och uppfyller användarnas intressen. På så sätt kan vi visa riktad reklam utanför vår egen webbplats utan att identifiera dig personligen som besökare på webbplatsen. Vi utvärderar inte enskilda användares surfbeteende.
Vi har inget inflytande på lagring och behandling av uppgifterna av LinkedIn själv. LinkedIn använder uppgifterna för sina egna reklamändamål.
LinkedIn Insight Pixel samlar också in följande data från användningen av vår webbplats: IP-adress, enhetsinformation, webbläsarinformation, tidsstämpel, referens-URL. Detta ger LinkedIn möjlighet att tilldela dina uppgifter till en specifik profil och att infoga lämpliga reklamåtgärder där.
Vid insamling av uppgifter förlitar vi oss på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO§ 25 para. 1 TTDSG, för motsvarande databehandling.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att göra detta behöver du bara gå till vår samtyckesbanner och välja motsvarande samtycke. Observera att ändringen av inställningarna för samtyckesbannern måste göras individuellt för varje enhet.

Sekretessinställningar

Om du återkallar ditt samtycke kommer dina uppgifter inte längre att användas för detta ändamål och kommer att raderas, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringstider som hindrar detta. Utan återkallelse är lagringsperioden för uppgifterna 180 dagar. Uppgifterna raderas sedan automatiskt.
LinkedIn behandlar i vissa fall även uppgifter i tredje land utanför EU/EES, t.ex. i USA. Lämpliga avtalsbestämmelser och garantier säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd för överföring och behandling av uppgifter i tredjeländer. Databehandling eller datalagring i tredje land kan ske efter ditt godkännande (artikel 49 avsnitt 1, stycke 1a i GDPR). I förekommande fall inhämtas ditt samtycke till detta och du erbjuds då även en möjlighet att ta tillbaka samtycket.
För att förhindra att uppgifterna kopplas till ditt LinkedIn-konto - även om du har gett ditt samtycke - måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du går in på våra sidor som är markerade med LinkedIn. Observera att detta måste göras separat för varje enhet. Om du har några frågor om LinkedIns behandling av dina uppgifter, vänligen kontakta LinkedIn direkt.
Om du är inloggad på LinkedIn kan du också när som helst avaktivera datainsamlingen med hjälp av följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
För mer information om integritet på LinkedIn, vänligen besök: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Meta Pixel
Denna webbplats använder den så kallade "metapixeln" i det sociala nätverket Facebook, som drivs av Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatt i EU, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan även "Facebook").
Databehandlingen baseras på ditt samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a EU-DS-GVO, i den mån cookies används dessutom § 25 para. 1 TTDSG.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden. För att göra detta behöver du bara gå till vår samtyckesbanner och välja lämplig inställning. Observera att ändringen av inställningarna för samtyckesbannern måste göras individuellt för varje enhet.

Sekretessinställningar


I tillämpliga fall kommer Meta Platforms Inc. att överföra personuppgifter till USA. Lämpliga avtalsbestämmelser och garantier säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd för överföring och behandling av uppgifter i tredjeländer. Databehandling eller lagring i tredje land kan också ske på grundval av ditt samtycke (art. 49 avsn. 1 mening 1 lit. a DSGVO). I så fall kommer du att informeras om detta separat när vi inhämtar ditt samtycke, liksom om möjligheten att återkalla det.
Med hjälp av metapixeln är det möjligt för Facebook att bestämma besökarna på vårt online-erbjudande som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Därför använder vi metapixeln för att visa de Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besökts) som vi överför till Facebook. Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. En cookie kan lagras på användarens dator för dessa ändamål. Metapixeln kan användas för att spåra användarbeteende på flera sidor efter att en Facebook-annons har visats eller klickats på. I detta sammanhang använder vi också så kallad enhetsöverskridande spårning, som möjliggör enhetsöverskridande bearbetning av besökardata för marknadsföringsändamål.

Detta förfarande används för att utvärdera effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och kan bidra till att optimera framtida annonseringsåtgärder.
Användningsdata, platsdata, metadata och kommunikationsdata (t.ex. IP-adresser och enhetsinformation) samlas in.
Om du inte vill ta emot intressebaserad reklam har du också möjlighet att avaktivera Facebooks användning av cookies för dessa ändamål i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna på vår webbplats. Vi rekommenderar därför dessutom möjligheten att invända under https://www.youronlinechoices.eu eller http://optout.aboutads.info.

§ 8 Nyhetsbrev (Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO; § 25 para. 1 TTDSG)

På vår webbplats kan du prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Den e-postadress och det namn som du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att skicka det personliga nyhetsbrevet.
Principen om uppgiftsminimering och uppgiftsundvikande följs, eftersom endast e-postadressen (eller namnet vid personligt anpassade nyhetsbrev) är markerad som ett obligatoriskt fält. Av tekniska skäl och för rättsligt skydd behandlas din IP-adress även när du beställer nyhetsbrevet.
Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev via e-post. Detta innebär att du endast kommer att få reklam via e-post om du tidigare uttryckligen har bekräftat att du vill att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Vi gör detta genom att skicka ett e-postmeddelande till dig och be dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev till den e-postadressen genom att klicka på en länk i det e-postmeddelandet.
Du kan naturligtvis när som helst avregistrera dig genom att använda det avregistreringsalternativ som finns i nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke. Dessutom är det också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt via vår webbplats.
Vi använder verktyget Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing från leverantören Microsoft (Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland) för att genomföra marknadsföringskampanjer, för analysändamål och för att rikta in oss på kunder och potentiella kunder.
Våra nyhetsbrev innehåller cookies eller spårningspixlar för detta ändamål och gör det möjligt för oss att utvärdera om e-postmeddelandena har öppnats. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke till att få nyhetsbrevet (Art. 6 para. 1 lit. a DS-GVO, § 25 para.1 TTDSG). Dessutom möjliggör cookien eller spårningspixeln analys av klickbeteende. De uppgifter som samlas in på detta sätt skickas till Microsofts servrar och lagras där. Vi använder dessa uppgifter för statistiska ändamål och för individuell optimering av vårt nyhetsbrev. Mer information om hur Microsoft Dynamics 365 fungerar finns i Microsofts integritetspolicy, som finns tillgänglig på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 9 Nedladdning av programvaran Flexperte

På vår webbplats erbjuder vi vårt designprogram Flexperte för nedladdning. För att ladda ner programvaran måste du fylla i vårt Flexperte-formulär. I detta formulär anger du dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter lagras av oss för att du ska kunna göra nedladdningen. Efter beställningen via Flexperte-formuläret får du ett mail till den e-postadress du angav. Det här e-postmeddelandet innehåller en länk, genom att klicka på den kan du ladda ner Flexperte-programmet direkt. Rättslig grund för behandling av uppgifter är art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 b) GDPR och § 25 avsnitt 1 i TTDSG.

För reklamändamål använder vi din information endast om du har samtyckt till användningen av dina uppgifter för marknadsföring under beställningsprocessen (rättslig grund är art. 6, avsnitt 1, strecksats 1 a DS-GVO). Detta medgivande kan när som helst återkallas.

§ 10 Databehandling genom våra sociala medier-sidor

På vår webbsida finns det länkar till de sociala medier-tjänsterna Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn och Xing. Länkar till de sociala medier-tjänsternas Internet-sidor känner du igen på respektive företags logotyp. Om du följer dessa länkar når du företaget Witzenmann Sverige AB:s förekomst på den aktuella sociala medier-tjänsten. När man klickar på en länk till en sociala medier-tjänst upprättas en anslutning till den sociala medier-tjänstens servrar. Härigenom meddelas den sociala medier-tjänstens servrar att du har besökt vår webbsida. Dessutom överförs ytterligare data till leverantören av den sociala medier-tjänsten. Detta är till exempel följande:

• Adress till den webbsida som den aktiverade länken finns på
• Datum och tid för öppningen av webbsidan resp. aktiveringen av länken
• Information om den webbläsare som används och det operativsystem som används
• IP-adress

Om du redan är inloggad på den aktuella sociala medier-tjänsten vid tidpunkten för aktivering av länken kan leverantören av den sociala medier-tjänsten fastställa ditt användarnamn och eventuellt till och med ditt riktiga namn från de överförda uppgifterna och tilldela denna information till ditt personliga användarkonto på den sociala medier-tjänsten. Du kan utesluta denna möjlighet till tilldelning till ditt personliga användarkonto om du loggar ut från ditt användarkonto dessförinnan.

Den sociala medier-tjänstens servrar finns i USA och andra länder utanför Europeiska unionen. Dessa data kan därför behandlas av leverantören av sociala medier-tjänsten även i länder utanför Europeiska unionen. Observera att för företag i dessa länder gäller en dataskyddslag som inte skyddar allmänna personuppgifter i samma utsträckning som är fallet i medlemsstaterna i Europeiska unionen.

Observera att vi inte har något inflytande över omfattning och typ av databehandling som görs av leverantören av sociala medier-tjänsten och vilket syfte den har. Närmare information om användningen av dina data av de sociala medier-tjänster som är kopplade till vår webbsida finns i respektive sociala medier-tjänsts dataskyddsdirektiv.

Nedan finns den viktigaste informationen om dataskyddslagstiftningen när det gäller vår förekomst på Internet.

Namn och adress till dem som är ansvariga för driften

Ansvarig för företagets förekomst på Internet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt övriga dataskyddsrättsliga bestämmelser är utöver Witzenmann Sverige AB

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
 • Kununu (XING kununu Prescreen GmbH; Schottenring 2-6, 1010 Wien, Österrike)
 • Xing (New Work SE Dammtorstraße 30 20354 Hamburg Tyskland)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)

Du använder dock dessa plattformar och deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller i synnerhet för användning av de interaktiva funktionerna (t.ex. kommentarer, delning, utvärdering).

Vi hänvisar dessutom till att dina uppgifter i samband med detta kan behandlas utanför Europeiska unionens område.

Vi själva underhåller fansidorna för att kommunicera med besökarna på dessa sidor och för att informera dig på detta sätt om vårt erbjudande.

Vi samlar dessutom in data för statistiska ändamål för att kunna vidareutveckla och optimera innehållet samt för att göra vårt erbjudande mer attraktivt. De data som behövs för detta (t.ex. totalt antal öppningar av sidorna, aktiviteter på sidorna och data, interaktioner som tillhandahålls av besökarna) tas fram av de sociala nätverken och ställs till vårt förfogande. Vi har ingen påverkan på genereringen och presentationen.

Dina personuppgifter behandlas dessutom av leverantören av sociala medier för marknadsförings- och reklamändamål. Därigenom går det t.ex. att skapa användningsprofiler på grund av din användning och de intressen som framgår av denna. Detta kan leda till att reklamannonser som motsvarar dina intressen kopplas inne i och utanför plattformarna. För detta sparas normalt cookies på din dator. Oberoende av detta kan även sådana data sparas på dina användningsprofiler som inte samlas in direkt på dina terminaler. Lagringen och analysen sker även enhetsövergripande vilket gäller i synnerhet, men inte uteslutande, om du är registrerad som medlem och är inloggad på de respektive plattformarna.

Utöver detta samlar vi inte in och behandlar några personuppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter av Witzenmann GmbH sker baserat på våra rättmätiga intressen av effektiv information och kommunikation enligt art. 6 avsnitt 1 strecksats 1 f. GDPR. Om du ombeds lämna ett samtycke till databehandlingen, dvs. om du förklarar ditt samförstånd genom att klicka på en skärmknapp eller dylikt (op-in) är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 avsnitt 1, stycke 1a och artikel 7 i GDPR samt § 25 avsnitt 1 i TTDSG.

Dina rättigheter och rätt till invändning

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta nätverk ska samla in data om dig genom vår förekomst på Internet och koppla dessa till dina sparade medlemsdata hos respektive nätverk måste du

 • logga ut från respektive nätverk före ditt besök på vår fansida,
 • radera de cookies som finns på enheten och
 • stänga av din webbläsare och starta om den.

Observera att detta måste utföras separat för varje terminal.

Efter en ny inloggning kan du visserligen upptäckas som avsedd användare för nätverket igen.

För en detaljerad presentation av de respektive behandlingarna och möjligheterna till invändningar (Opt-Out) hänvisar vi dig till den länkade informationen nedan:


Totalt har du följande rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter:
· Rätt till information (art. 15 GDPR),
· Rätt till radering (art. 17 GDPR),
· Rätt till rättelse (art. 16 GDPR),
· Rätt till dataöverföring (art. 20 GDPR),
· Rätt till begränsning av databehandlingen (art. 18 GDPR),
· Rätt till invändningar mot databehandlingen (art. 21 GDPR).

Du har dessutom rätt att komma med klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd. När Witzenmann GmbH inte längre har någon fullständig åtkomst till dina personuppgifter ska du vända dig direkt till leverantörerna av sociala medier när du vill ta ut din rätt därför att dessa har alltid åtkomst till din användares personuppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder samt lämna information. Om du ändå behöver hjälp försöker vi naturligtvis hjälpa dig. Kontakta .

§ 11 Invändning mot eller återkallande av behandlingen av dina uppgifter

1. Om du har gett godkännande till behandlingen av dina personuppgifter kan du återkalla detta när som helst. En sådan återkallelse påverkar tillståndet att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss om det.

2. I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig, vilket vi meddelar i respektive beskrivning av funktionen. I händelse av sådan invändning ber vi dig förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi gjort. Vid en motiverad invändning kommer vi att undersöka fakta och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl för att fortsätta vår behandling.

3. Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam via följande kontaktuppgifter: Witzenmann Sverige AB, Dalhemsvägen 40, 14123 Huddinge eller

§ 12 Länkar till andra leverantörer

Vår webbsida innehåller även länkar - som går att upptäcka tydligt - till andra företags förekomst på Internet. I den mån det finns länkar till andra leverantörers webbsidor har vi ingen påverkan på deras innehåll. Vi kan därför inte lämna någon garanti eller ta något ansvar för detta innehåll. För innehållet på dessa sidor är alltid leverantören eller operatören av sidorna ansvarig.

De länkade sidorna har kontrollerats med avseende på eventuella lagbrott och upptäckbara lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det gick inte att upptäcka något lagstridigt innehåll vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna kan dock inte krävas utan några konkreta belägg för en lagöverträdelse. Om lagöverträdelser upptäcks tas sådana länkar bort omedelbart.