Kontakt Ladda ner
Automotive parts close to the engine Header

Motornära fordonsdelar

kontakt
Exhaust Gas Expansion Elementes Image Text

Avgasexpansionselement

Avgasexpansionselement används för att kompensera för värmetänjningar i grenrörs- eller förrörsområdet, före, efter eller mellan turboladdarna.

 • bälg med ett eller flera lager möjliggör en gastät lösning
 • alternativt med trådpressring som vibrationsdämpare
 • kundspecifika anslutningar
 • finns i alla vanliga anslutningsdiametrar
Expansion Element in the Manifold Area Trucks Image Text

Expansionselement vid avgasröret

Avgasexpansionselement är bälgar som utjämnar värmetänjningar, rörelser eller monteringstoleranser. De används i krökningsområdet framför, efter eller mellan turboladdarna.

 • bälg med ett eller flera lager möjliggör en gastät lösning
 • alternativt med trådpressring som vibrationsdämpare
 • kundspecifika anslutningar
 • finns i alla vanliga anslutningsdiametrar
 • optimal även vid höga temperaturer och tryck
Bellow Element For Fuel Pumps Image Text

Bälgelement för bränslepumpar

Beständiga delningsmembran i högtrycksbränslepumpar

 • hållbar utformning för rörelser, tryckpulser och svängningsökningar : > 1 000 000 000 lastcykler.
 • Systemtryck upp till 300 bar
 • korrosionsbeständig mot alla vanliga bränslen
 • individuell designoptimering beträffande funktion, monteringsutrymme, monterbarhet, kostnader
Piezo Bellow Image Text

Bälgelement för piezoinjektorer

Metallbälg som högdynamisk tätning av piezoelement och trycksensorer för bränsle- eller förbränningsgaser

 • hållbar utformning för rörelser, tryckpulser och svängningsökningar : > 1 000 000 000 lastcykler
 • Tryckpulser på upp till 300 bar, statisk tryckhållfasthet > 700 bar
 • speciella testanordningar och den kompetens som behövs för utveckling av komponenter och validering
 • individuell designoptimering beträffande funktion, monteringsutrymme, monterbarhet, kostnader
Bellows Element For Pressure Sensor Glow Plugs Image Text

Bälgelement för trycksensorglödstift

Användning som högdynamisk, temperatur- och tryckhållfast tätning

 • hållbar utformning för motorvibrationer, tryckpulser 0–200 bar och axiellt slag på 0–20 µm
 • Temperatur: > 400 °C
 • hög teknisk renhet genom renrumstillverkning

Nästa steg

Nedladdningar certifikat

Witzenmann på mässor

Besök oss på någon av de internationella mässorna för fordonsteknik!

Ytterligare frågor

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.
Skicka en förfrågan via vårt kontaktformulär, så tar vi kontakt med dig omgående.