Kontakt Ladda ner
Header_Mobility_Klima
Tillämpningar i klimatanläggningen
kontakt

Ledningar för CO2-luftkonditioneringssystemet

För att göra luftkonditioneringen i fordon mer miljövänlig och effektiv går trenden bort från klimatskadliga kylmedel och mot naturliga kylmedel som CO2. Det kommande PFAS-förbudet kan påskynda användningen av CO2-luftkonditioneringssystem i fordon.

Tack vare den lägre globala uppvärmningspotentialen och högre effektivitet jämfört med konventionella kylvätskor är CO2 ett miljövänligt alternativ.

Text_Image_Klimaschläuche_749x569

CO2-klimatslang

Konventionella klimatanläggningar använder typiskt elastomerkomponenter som flexibla delar. Vid användning av köldmediet R744 ställs ökade krav på rörsystemet vad gäller täthet, temperatur och tryckstabilitet. Det är därför som våra CO2-ledningar innehåller en flexibel del av rostfritt stål. De övertygar med:

  • Designad för systemtypiska tryck
  • stabila egenskaper under livslängden
  • motstånd mot genomträngning
  • geometrisk anpassningsbarhet

1 300 gånger
lägre global uppvärmningspotential
10–20 %
högre verkningsgrad

Nästa steg

Ytterligare frågor

Inget går upp mot direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal.

Witzenmann på mässor

Besök oss i vår mässmonter!