Kontakt Ladda ner
Diesel And Gas Engines Header
Stora motorer
På grundval av vår omfångsrika produktpalett skapas tillsammans med kunderna exakt böjda ledningselement för stora motorer.

Stora motorer

Stora motorer och gasmotorer kommer övervägande del till användningar som huvuddrivningar på fartyg eller stationära aggregat och kan vara diesel- eller gasvarianter eller dual fuel-aggregat. Eftersom motorerna även används för stationär strömalstring är robusthet och en extremt lång livslängd ett viktigt kvalitetskriterium för våra flexibla ledningselement.

Produktöversikt för stora motorer

Diesel and gas engines Hose assemblies Image Text
Försörjningsledningar

För försörjningen till motorn används mest metallslangar. På grund av deras höga flexibilitet är de enkla att montera, tar upp rörelser och vibrationer och är samtidigt tryckhållfasta och medietäta.

Användningsområden:

 • Gastilledningar
 • Tryckluftsledningar
 • Kylvattenledningar
 • Smörjoljeledningar
Till produktöversikt fordonsdelar
Large engines Close to the engine Image Text
Ledningar och ledningssystem

På motorn används flexibla ledningselement för upptagning av aggregatsrörelser, värmetöjningar, svängningar samt för utjämning av monteringstoleranser. Beroende på monteringssituation levereras komponenterna kundspecifikt förböjda.

Användningsområden i avgasområdet:

 • Samlingsledningar
 • Bypass
 • före eller efter turboladdaren
 • Laddluft
 • Gastilledningar
 • Avgasretur- och bypassledningar
 • Bränsleledningar
Produktöversikt ledningar och ledningssystem

Nästa steg

Ytterligare frågor

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.
Skicka en förfrågan via vårt kontaktformulär, så tar vi kontakt med dig omgående.