Kontakt Ladda ner

Mer än tekniklösningar

Inom fordonsindustrin är just-in-time-leveranser och högeffektiv massproduktion standard. Vårt världsomspännande nätverk av tillverkningsanläggningar hjälper oss att möta denna efterfrågan.
kontakt

Lösningar för fordonsindustrin

Vi är en av de ledande tillverkarna och ingenjörspartnerna inom bilindustrin inom området flexibla ledningselement och vid frikoppling av rörelser och vibrationer.

Produktöversikt personbilar

En översikt över våra personbilsprodukter

Fordonsdelar i avgassystemet

Inom avgasområdet absorberar expansionselement och frikopplingselement av de mest varierande slag svängningar, värmeutvidgningar eller motorrörelser och kopplar bort dem från de övriga systemen.

Slangfogen absorberar svängningar och motorvibrationer. Den är korrosionsbeständig på grund av lämpligt materialval. Beroende på installationsförhållanden görs det flexibla elementet för avgassystem runt eller till och med ovalt.

Slangledningar hör till de mest använda flexibla elementen för svängningsfrikoppling. De monteras lämpligen i det motornära förrörsområdet. Det finns två olika typer av slangfogskonstruktion: LIS-linern för standardtillämpningar och LIH-linern för användning i trånga utrymmen.

Till produktöversikten i avgasområdet
Motornära komponenter

Våra motornära komponenter erbjuder bättre körkomfort och mer säkerhet.

  • Avgasreturledningar med och utan mikrofilter
  • Expansionselement vid avgasröret
  • Stomljud-frikopplingselement
  • Returledningar för olja och vatten
  • Bälgelement för bränslepumpar eller piezoinjektorer
Till produktöversikten för motornära fordonsdelar
Övriga fordonsdelar

Beroende på tillämpningsområde erbjuder vi t.ex. för flexibla ledningssystem mediebeständiga, gastäta och tryckbeständiga korrugerade slangar. För elektriska installationer med VDE-certifiering levererar vi robusta och högflexibla skyddsslangar.

Till produktöversikt för övriga fordonsdelar
>350 miljoner
Utjämningselement producerar
över 123
olika motornära ledningar
4 000
undersökta returexponat

E-Mobility

Nästa steg

Nedladdningar certifikat

Witzenmann på mässor

Besök oss på någon av de internationella mässorna för fordonsteknik!

Ytterligare frågor

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.
Skicka en förfrågan via vårt kontaktformulär, så tar vi kontakt med dig omgående.