Kontakt Ladda ner
Hand Touching Digital Bellow Header
SMART.WI. – GÖR PRODUKTKUNSKAP ANVÄNDBAR
Omfattande information om tillståndet för enskilda anläggningskomponenter är en nyckel till ekonomisk drift av anläggningar inom process- och energiteknik.
kontakt

SMARTA LÖSNINGAR FÖR HANTERING AV DIGITALA TILLGÅNGAR I RÖRLEDNINGAR

Genom övervakning av viktiga strukturella komponenter, t.ex. kompensatorer, kan oväntade fel undvikas. Digital tillgångshantering av hela rörledningar ökar dessutom anläggningens säkerhet och minskar driftskostnaderna på lång sikt.

HÖG NYTTA GENOM DIGITALA NÄTVERKSBASERADE KOMPONENTER

SMART.WI.Portal

SMART.WI.Portal

Specifika designparametrar, komponentritningar eller testdokumentation och relevanta kontaktpersoner är viktig information i samband med tekniska produkter, även efter decennier. Att uppnå detta snabbt och enkelt är ofta en stor utmaning i praktiken.
En omfattande, ständigt uppdaterad digital dokumentation bidrar i många fall direkt till att sänka driftskostnaderna.

SMART.WI.Services

SMART.WI.Services

Genom att samla in driftsdata i enlighet med kraven och intelligent analys av komponentbelastningar kan kunderna använda en rad smarta tjänster. Detta omfattar bland annat

  • Tillståndsövervakning
  • Exakt utformning av ersättningskomponenter
  • Lämplighetstest vid ändrad systemdrift
  • Händelselogg för komponentens historik
  • Personliga meddelanden
SMART.WI.Kit

SMART.WI.Kit

SMART.WI.Kit kan installeras snabbt och enkelt på rörkompensatorer, oavsett tillverkare. Detta gör det möjligt att utnyttja fördelarna med SMART.WI. även på komponenter som redan har installerats.

  • Plug and Play
  • Tillverkaroberoende
  • Insamling och utvärdering av verkliga driftsdata

NÄSTA STEG

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.

Mr. Daniel Rothfuss

Manager Technology and Innovation

E-Mail:

Tel.: +49 7231-581-6589