Kontakt Ladda ner

Framtidsfrågor

New Mobility, nätverkskomponenter och komponenter för halvledartillverkning.
kontakt

Tänka framåt

Vi lever i tider med stor omvälvning. Nya mobilitetslösningar måste hittas och digitalisering genomsyrar alla områden i våra liv. Hos Witzenmann ser vi dessa förändringar som en möjlighet. Lär känna våra idéer för elektromobilitet, våra anslutna komponenter för anläggningsteknik och komponenter för halvledartillverkning.

New Mobility

Bilen står inför stora förändringar: alternativa motorkoncept kommer att komplettera den befintliga produktportföljen under de kommande decennierna.
Witzenmann är redo med ett brett utbud av tekniska färdigheter och innovativa ledningskoncept för att designa lösningar överallt där medier och rörelser behöver absorberas.

Läs mer
Anslutna komponenter

Att kontinuerligt övervaka driftsstatus för viktiga funktionella element är en nyckelkompetens för ekonomiskt lönsam anläggningsdrift i framtiden. Att undvika oväntade bortfall ökar anläggningssäkerheten och minskar driftskostnaderna avsevärt.

Läs mer
Komponenter för halvledarproduktion

Tillverkningen av elektroniska produkter baserade på halvledarmaterial är idag en av de viktigaste industrierna i världen. Moderna mikroprocessorer eller minneschips skulle inte vara möjliga att tillverka utan våra flexibla element.

Läs mer