Kontakt Ladda ner
Compliance

Compliance-riktlinjen

kontakt

Efterlevnad är en viktig del av vår självbild.

Compliance-riktlinjen om efterlevnad betonar Witzenmann-gruppens sociala ansvar och samhällsansvar, lagenligt agerande samt rättvisa och integritet i interna relationer såväl som i relation till kunder, leverantörer och andra affärspartner samt gentemot konkurrenterna.

Denna uppförandekod hos Witzenmann ”Compliance-riktlinjen” beskriver de viktigaste åtgärdsområdena och är bindande för alla medarbetare i Witzenmann-gruppen globalt.

Compliance

Denna uppförandekod hos Witzenmann ”Compliance-riktlinjen” beskriver de viktigaste åtgärdsområdena och är bindande för alla medarbetare i Witzenmann-gruppen globalt.

Download Policy För Efterlevnad
Code of Conduct for Suppliers Version 01/2021

Witzenmann förbinder sig till en ekologiskt och socialt ansvarig företagsledning. Vi förväntar oss samma beteende från alla våra leverantörer. Även när det gäller våra medarbetare förutsätter vi att principerna om ekologiskt, socialt och etiskt beteende beaktas och integreras i företagskulturen. Vi strävar vidare efter att kontinuerligt optimera vårt företagsmässiga agerande och våra produkter [eller tjänster] på ett hållbart sätt och uppmanar våra leverantörer att för helhetens skull bidra till detta.

Ladda ned ”Uppförandekod leverantörer”