Kontakt Ladda ner
Compliance

Compliance-riktlinjen

Efterlevnad är en viktig del av vår självbild.

Compliance-riktlinjen om efterlevnad betonar Witzenmann-gruppens sociala ansvar och samhällsansvar, lagenligt agerande samt rättvisa och integritet i interna relationer såväl som i relation till kunder, leverantörer och andra affärspartner samt gentemot konkurrenterna.

Denna uppförandekod hos Witzenmann ”Compliance-riktlinjen” beskriver de viktigaste åtgärdsområdena och är bindande för alla medarbetare i Witzenmann-gruppen globalt.

Compliance

Denna uppförandekod hos Witzenmann ”Compliance-riktlinjen” beskriver de viktigaste åtgärdsområdena och är bindande för alla medarbetare i Witzenmann-gruppen globalt.

Download Policy För Efterlevnad