Kontakt Ladda ner
New Mobility Header

Fordonsdelar för New Mobility

kontakt
Cooling jacket for electric engine Image Text

Kylmantel för elmotorer

  • Lätt konstruktion tack vare tunnväggig metallstruktur
  • integrerad, optimerad flödesstyrning
Battery Thermal Management Image Text

Batteri värmestyrning

Avledarkylning
Funktionsintegration av kylning och kontakt

Celltemperering
Kylmantel för värmeöverföring för stora ytor

Pipes for hydrogen and fuell cell drives Image Text

Användningar av väte i lågtrycksområde

Användningsområden

  • Bränsleceller, mellan- och lågtrycksområde

Tekniska egenskaper

  • kundspecifikt tillåten rostfritt stål
  • extrem säkerhet: utlagd för tryck på 10-20 bar; sprängningstryckskontroll över 500 bar
  • 100 % helium tätningskontrollerade komponenter
  • kundspecifika svetslicenser samt specifikt intyg om godkännande av svetskraften
Battery Degassing Pipes Image Text

Batteriavgasningsledningar

Avgasningsledningar används när batterierna måste avgasas inom 5 sekunder. Då uppstår temperaturer på upp till 700 °C.

  • lämplig för 48 volts strömförsörjning ombord på fordon och för högvoltsbatterier på hybridfordon
  • tekniskt gastät

Nästa steg

Ytterligare frågor

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.