Kontakt Ladda ner

Fordonsdelar för New Mobility

kontakt

Kylmantel för elmotorer

  • Lätt konstruktion tack vare tunnväggig metallstruktur
  • integrerad, optimerad flödesstyrning

Batteri värmestyrning

Avledarkylning
Funktionsintegration av kylning och kontakt

Celltemperering
Kylmantel för värmeöverföring för stora ytor

Användningar av väte i lågtrycksområde

Användningsområden

  • Bränsleceller, mellan- och lågtrycksområde

Tekniska egenskaper

  • kundspecifikt tillåten rostfritt stål
  • extrem säkerhet: utlagd för tryck på 10-20 bar; sprängningstryckskontroll över 500 bar
  • 100 % helium tätningskontrollerade komponenter
  • kundspecifika svetslicenser samt specifikt intyg om godkännande av svetskraften

Batteriavgasningsledningar

Avgasningsledningar används när batterierna måste avgasas inom 5 sekunder. Då uppstår temperaturer på upp till 700 °C.

  • lämplig för 48 volts strömförsörjning ombord på fordon och för högvoltsbatterier på hybridfordon
  • tekniskt gastät

Nästa steg

Ytterligare frågor

Inget är bättre än direktkontakt. Vi tar oss gärna tid för ett personligt samtal för att svara på just dina frågor.