Kontakt Ladda ner

Utvecklingspartner för mobilitet

Utforma teknik på ett säkert sätt – Implementera innovationer i serietillverkningen
kontakt

New Mobility

Bilindustrin står inför omfattande förändringar: Alternativa drivkoncept, intelligenta nätverk och självstyrande bilar kommer att prägla framtidens mobilitet.
Som prioriterad utvecklingspartner inom bil- och nyttofordonsindstrin skapar Witzenmann med sin kompetens denna omställning och utvecklar lösningar för tillämpningar i hybrid- och elfordon.

Framtiden serietillverkas

Witzenmann levererar redan idag de första produkterna i serien: jämte avgasningsledningar för fordonsbattier är detta slangledningar för vätetillämpningar.
Innovativa lösningar för batterihöljen samt värmestyrning av elmotorer och batterier är under utformning och utveckling.

Kylmantel för elmotorer

 • Lätt konstruktion tack vare tunnväggig metallstruktur
 • integrerad, optimerad flödesstyrning
 • homogen massflödesfördelning av kylkanalerna på 7-10 %
 • bortförd värme på ca 14 kW

Batteri värmestyrning

Avledarkylning
Funktionsintegration av kylning och kontakt

Celltemperering
Kylmantel för värmeöverföring för stora ytor

Användningar av väte i lågtrycksområde

Användningsområden

 • Bränsleceller, mellan- och lågtrycksområde

Tekniska egenskaper

 • kundspecifikt tillåten rostfritt stål
 • extrem säkerhet: utlagd för tryck på 10-20 bar; sprängningstryckskontroll över 500 bar
 • 100 % helium tätningskontrollerade komponenter
 • kundspecifika svetslicenser samt specifikt intyg om godkännande av svetskraften

Batteriavgasningsledningar

Avgasningsledningar används när batterierna måste avgasas inom 5 sekunder. Då uppstår temperaturer på upp till 700 °C.

 • lämplig för 48 volts strömförsörjning ombord på fordon och för högvoltsbatterier på hybridfordon
 • tekniskt gastät