Kontakt Ladda ner
Hand Touching Digital Bellow Header
Digitaliseringen ger ekonomisk lönsamhet
Inom processtekniken orsakar de löpande driftskostnaderna upp till 70 % av de totala anläggningskostnaderna. Detta beror ofta på otillräcklig information om tillståndet för de enskilda anläggningskomponenterna.
kontakt

Smarta lösningar för den digitala leveranskedjan

Att kontinuerligt övervaka driftsstatus för viktiga funktionella element är en nyckelkompetens för ekonomiskt lönsam anläggningsdrift i framtiden. Att undvika oväntade bortfall ökar anläggningssäkerheten och minskar driftskostnaderna avsevärt.

Digitaliseringen - en chans

"Digitaliseringen erbjuder många möjligheter för Witzenmann.
I implementeringen förlitar vi oss på våra medarbetares entusiasm, kraftfull IT, våra ingenjörers kunnande och gemensam utveckling med våra kunder."

Philip Paschen
Styrelsen för produktion, affärsprocesshantering, IT, logistik, hållbarhet

Paschen Image Text

Stora fördelar tack vare digitalt anslutna komponenter

Monitoring Image Text

Tillståndsövervakning och förebyggande underhåll

Godkänd registrering av driftsdata gör det möjligt att beräkna belastningsgraden för våra komponenter. Intelligent dataanalys kan ge anläggningsoperatörerna stora fördelar.

  • Öka anläggningens lönsamhet med hjälp av förutsägbart underhåll
  • Registrera oväntade laster för att minimera risken för bortfall
  • Exakt komponentutformning för ersättningskomponenter och reservdelar
Digital Nameplate Image Text

Digital typskylt

Specifika designparametrar, komponentritningar eller testdokumentation och relevanta kontaktpersoner är viktig information i samband med tekniska produkter, även efter decennier. Att uppnå detta snabbt och enkelt är ofta en stor utmaning i praktiken.
En omfattande, ständigt uppdaterad digital dokumentation bidrar i många fall direkt till att sänka driftskostnaderna.