Teknisk renhet

Nya produkter ställer hela tiden högre krav på renhet, både i fråga om partikel- och smörjmedelsrester. Vi anpassar oss efter dessa krav genom att optimera hela processkedjan; från anskaffning till tillverkning och logistik. Vi vidareutvecklar tillverkningsprocesserna för att skydda produkterna från partiklar. För att hantera partikelrester används behovsanpassade rengöringskoncept. Witzenmann har tillgång till speciella rengöringssystem för produkter med maximala krav på renhet.

Kompetens

  • Ren tillverkning enligt produktens behov i lokaler med olika renrumsstandarder
  • Renhetsanalys enligt VDA19/ISO 16232 i eget laboratorium
  • Renhetsorienterat logistikkoncept med specialemballage
  • Centralt styrd teknisk renhet, kompetensförvaltning genom regelbunden utbildning inom teknik, försäljning och tillverkning

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska