Renhetsanalys

Det metallografiska laboratoriet har ett renrum som är utrustat för renhetsanalyser enligt VDA 19/ISO 16232. För partikelextraktion används ett sköljskåp, samt en öppen anläggning för extraktion av större delar.

Analysprocessen är standardiserad – de komponentrelaterade extraktionsanvisningarna tar hänsyn till de specifika egenskaperna och delarnas geometri.

Kompetens:

  • Standardiserad renhetsanalys
  • Utvärdering enligt VDA 19 och spec. kundstandarder
  • Databas för registrering och analys av data
  • Utveckling av kundspecifika extraktionsmetoder

Anläggningar

  • Sköljskåp och andra extraktionsanordningar
  • Mikroskop för helautomatisk partikelräkning (med en partikelstorlek på minst 5 µm)
  • Precisionsvåg (±0,01 mg)
  • REM/EDX för materialanalys

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska