Ren tillverkning

På Witzenmann är tillverkning i renhetsreglerade miljöer en tradition. Vi tillämpade våra erfarenheter från samarbetet inom industriförbundet ”MontSa” vid framställningen av ”VDA 19.2 – Technische Sauberkeit in der Montage” direkt genom att ge våra tillverkningsprocesser en renhetsorienterad utformning:

  • Renrum för precisionsbälgar
  • Renrum för luftfartskomponenter, samt vakuumsystem
  • Renrumszoner för delar som används i fordon och motorer

Strategisk renrumstillverkning

  • Partikelskydd i processen
  • Koninuerlig processoptimering
  • Minimering av riskerna för kontaminering
  • Specialemballage för hög renhetsstandard
  • Kontinuerlig övervakning av serieprocesser och omkvalificering

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska