Prototyptillverkning

Vid vårt center för prototyptillverkning finns en omfattande maskinpark och tillhörande bearbetningsmaskiner där våra rutinerade medarbetare framställer prover och förseriedetaljer.

Tidig tillverkning av prototyper är ett viktigt sätt att minska utvecklingstiderna under produktens väg till serietillverkning.

Produktionsutrustningen vid prototyptillverkningen används även till kontinuerlig utveckling av våra grundläggande tillverkningsprocesser. Under förhållanden som liknar serietillverkning kan vi fastställa gränserna för processen och validera både nya verktyg och koncept.

Teknologi

  • Rörsvetsning
  • Bälgformning
  • Ringveckning 
  • Slanglindning
  • Pressning
  • Montering
  • Svetsning
  • Provning

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska