Produktutveckling

Vår konstruktionskompetens vilar på ett brett fundament. Våra framgångar beror på att vi har branschens bredaste produktsortiment, en målinriktad basforskning samt egenutvecklad konstruktions- och beräkningsprogramvara. Det gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta fram en produktlösning som är anpassad efter mycket specifika parametrar.

Tester, prototyper och validering är de nästföljande förstegen till produktion i små eller stora serier. Genom olika godkännanden och vår interna höga kvalitetsstandard är vi en uppskattad samarbetspartner – inom allt från fordonsteknik, till luftfart och byggnationer av industriella anläggningar – som har möjlighet att nå optimala resultat genom ny teknik, nya processer eller t.o.m. nya material.

Denna konstruktionskompetens har gjort oss till ett tekniskt ledande företaget internationellt.

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska