Planering och implementering

Målsättningen att sörja för renhet på ett kostnadseffektivt sätt finns redan med under konstruktionsfasen. Kundens behov av teknisk renhet är ett huvudkrav alltifrån planeringen till implementeringen och serietillverkningen.
Kundprojektledarna har tillgång till en omfattande kunskapsbas som står till förfogande i form av en central databas. Vid behov kan projektteamet förstärkas av ingenjörer från den centrala utvecklingsavdelningen.

Kompetens

  • Konsekvent implementering av renhetskraven för egna produkter och delar från andra tillverkare
  • Partikelskydd redan under processplaneringen
  • Val av tillverkningsanläggning enligt det uppnåeliga partikelgränsvärdet
  • Databas för registrering och analys av alla renhetsdata

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska