Metallografi

Vårt välutrustade metallografiska laboratorium gör det möjligt att göra snabba fogtekniska inspektioner av försöks-, test-, samt returdelar, samt vid behov göra skadeanalyser.

Den systematiska insamlingen och utvärderingen av analysdata används inom den kontinuerliga komponentoptimeringen.

Metallgrafi är ett användbart hjälpmedel vid svets-, formnings- och tillverkningstekniska frågeställningar.

Utrustning

  • Genom- och reflexljusmikroskop med digital bildbehandling
  • 3D-mätmikroskop
  • Mikrohårdhetsmätare
  • Hårdhetsscanner
  • Rasterelektronmikroskop
  • Elektronikroskopi (EDX)
  • Helautomatiska mikrosektioner

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska