Materialprovning

Inom materialteknik har vi den utrustning som krävs för att göra icke-förstörande och förstörande provningar av kvaliteten i svetssömmar och lämplighetsprovningar av material för användning inom säkerhetskritiska tillämpningar som energiteknik, kemisk tillverkning och anläggningsbyggnationer, samt luftfart:

  • Mätinstrument för hårdhet
  • Testmaskiner för draghållfasthet, testanordningar för värmetöjning
  • Anordning för elasticitetstester
  • Anordning för slagprovning med kylanordning
  • Mätning av väggtjocklek, mätning av skikttjocklek
  • Apparater för måttkontroll och ytkontroll
  • Direkt- och rundstrålande röntgenrör
  • Apparater för genomlysning
  • UV-testanordningar
  • Penetrantprovning (röd-vit och fluorescerande)

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska