Maskin- och verktygsbyggnad

Vid huvudkontoret i Pforzheim utvecklar Witzenmann-koncernen verktyg och maskiner för den globala marknaden. Kombinationen mellan egen tillverkning och inköp från innovativa och kompetenta samarbetspartners ger största möjliga flexibilitet och samtidigt nära koppling till produktutveckling och försäljning.

Genom att verktygs- och maskintillverkning tidigt integreras i produktutvecklingen kan produkten anpassas efter tillverknings- och monteringsbehoven redan i formgivningen. Genom målmedveten komponentutveckling blir den kundspecifika komponentutvecklingen avsevärt snabbare och mer friktionsfri, med maximal processäkerhet och kvalitet.

Vår erfarenhet av integration av processer som svetsning, laserbearbetning, lödning, montering, pressning, stansning, hydraulisk formning, mekanisk formning, samt märkning och testning gör Witzenmann till en kompetent partner inom tillverkning av komponenter med flexibla element.

Produkterna sträcker sig från verktyg och anläggningar för tillverkning av enskilda delar med små investeringsvolymer och flexibla tillverkningsceller till helautomatiska linjer för långa serier.

Know-how

  • Processutveckling
  • Formteknik
  • Laserteknik
  • Svetsning
  • Lödning
  • Pressning
  • Bockning
  • Stansning

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska