Korrosionsprovning

Inom materialteknik undersöks genom standardiserade provningar olika materials korrosionsegenskaper inom ramen för inleveranskontroller och på kundernas begäran:

  • Saltspruttest
  • Kondensattest
  • Interkristallint korrosionstest
  • Spänningsspricktest

Vid jämförande mätningar av korrosionspotential på buktiga ytor används en korrosionsmätcell (avestacellen).

Genom de komponentprovningar som Witzenmann har utvecklat tillsammans med högskolor och externa samarbetspartners kan vi även simulera komplexa korrosionsförlopp som t.ex. samverkande våt- och högtemperaturskorrosion på komponenter som utsätts för temperaturväxlingar under realistiska användningsförhållanden. Därigenom kan vi även för extrema användningsfall hitta optimala material ur materialtekniska och kostnadsspecifika aspekter.

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska