Dimensionering och beräkning

De allt kortare utvecklingscyklerna kräver exakt dimensionering och konstruktiva beräkningsresultat redan under tidiga stadier i utvecklingsarbetet. Med hjälp av moderna FEM-program som Patran, Nastran och Marc kan de viktigaste komponentegenskaperna redan beräknas under designfasen. Spänningar är basen för livslängdsberäkningar, men även funktionella egenskaper som statisk och dynamisk styvhet, egenfrekvenser och stabilitetsgränser kan beräknas.

Vi kan på ett tidigt stadium presentera FE-modeller för Witzenmanns produkter för statiska och dynamiska analyser. Det gör det möjligt för dig att utan ytterligare arbete integrera Witzennmann-komponenter med alla nödvändiga egenskaper i dina egna beräkningar. Tack vare den nära samverkan mellan beräkning och testning ligger modeller och beräkningsresultat alltid mycket nära den fysikaliska verkligheten.

I det dagliga arbetet har Witzenmanns projektingenjörer dessutom tillgång till egna konstruktionsprogram som används till att utföra typiska, återkommande arbetsuppgifter snabbt och effektivt. Hit hör bl.a. hållfasthetsintyg enligt de tillämpliga regelverken som t.ex. direktivet om tryckbärande anordningar, SAME och EJMA, ett produktkonfigurationshjälpmedel för kompensatoren och en kontinuerlig processkedja för utvärdering av driftlastmätningar av utjämningselement i fordon.

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska