Hållbarhetsrapport

Hållbarhet består ur vårt perspektiv av tre huvudegenskaper som bestämmer vårt företagsmässiga agerande:

  • Ekologisk, såtillvida att natur och miljö ska bevaras för efterkommande generationer
  • Ekonomisk, dvs. att företaget ger en långsiktig, hållbar ekonomisk grund för förvärv och välstånd
  • socialt, genom att människor kan leva av sitt arbete

I egenskap av familjeföretag anser vi oss bundna till dessa principer och tillämpar dem kontinuerligt och långsiktigt som företagsstrategi inom hela koncernen. Vår hållbarhetsrapport är ett direkt resultat av detta. Med denna rapport vill vi ge överblick över och transparens i vårt agerande, både internt och externt.

Info

Godkännanden

Nedladdningar

  • PDF ISO 14001:2015_de

  • PDF Sustainability Report 2017

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska