Bakgrund

 • 1854: Företaget grundades som smyckesfabrik i Pforzheim av Heinrich Witzenmann  
 • 1885: Metallslangen uppfinns av Heinrich Witzenmann och Eugène Levavasseur  
 • 1889: Den industriella tillverkningen av metallslangar startar
 • 1899: Varumärket HYDRA® registreras
 • 1909: Kompensatorer med metallslangar uppfinns av Emil Witzenmann
 • 1936: Flerskiktiga kompensatorer börjar tillverkas
 • 1975: Membranbälgar börjar tillverkas
 • 1990–1994: Witzenmann-koncernen expanderar i de nya tyska förbundsstaterna, Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Tjeckien och Slovakien
 • 1994: Certifiering enligt DIN ISO 9001
 • 1996: Ett dotterbolag grundas i USA
 • 1998: Certifiering enligt QS 9000 och VDA 6.1
 • Från 1999: Nya företag grundas i Brasilien, Kina, Indien, Korea och Ryssland
 • 2004: 150 år med Witzenmann
 • 2008: Ny filial i Indien (Chennai)
 • 2010: 125 år med metallslangar
 • 2011: Produktionsutbyggnad i Ryssland
 • 2012: Ett dotterbolag grundas i Japan, ny anläggning i Polen, produktionsutbyggnad i USA
 • 2015: Ett dotterbolag grundas i Mexiko

 

mer

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska