Affärsprinciper

Vårt ideal är utgångspunkten för arbetet inom koncernen och dess framtida utveckling. Det definierar vår vision och mission, våra verksamhetsmål och strategier. Hit hör våra företagsprinciper och ledningsprinciper som våra chefer tillämpar i sitt arbete.

Affärsprinciperna beskriver vårt företags skyldigheter gentemot kunder, leverantörer, medarbetare, delägare och gentemot vår ekonomiska och samhälleliga omgivning.

Företagsmål

  • Lönsam tillväxt
  • Global leverantör
  • Ledande inom teknik och innovationer
  • Ledande inom kvalitet
  • Fantastisk personal
  • Ekonomiskt oberoende
  • Hållbarhet

Info

Nedladdningar

  • PDF Corporate Principles of the Witzenmann Group

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska