Veckade slangar – vätska

Användningsområden

 • Flexibla ledningssystem 
 • Mediebeständiga
 • Gastäta
 • Tryckhållfasta

Utföranden

 • Trycktåliga hydraulslangar
 • Gasslangar
 • Kylvattenslangar
 • Anslutning via fläns, förskruvning eller enligt kundens specifikationer

Tekniska egenskaper

 • Kompensation av rörelser, värmetöjning, monteringstoleranser
 • Tekniskt gastät genom metallslang
 • Låg vikt genom utgångsrör med tunna väggar
 • Beständiga mot korrosiva medier genom användning av kromnickelstål och
  Nickelbaslegeringar
 • Högtemperaturbeständiga

Produktexempel

Produktexempel

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska