Stomljudskompensatorer

Användningsområden

 • Utjämning av högfrekventa vibrationer som t.ex. orsakas av en avgasturboladdare
 • Reducering av turboladdarspecifikt buller som t.ex. vinade ljud

Utföranden

 • Bälg med flera lager
 • Med trådpressring som vibrationsdämpare
 • Flödesstyrning genom flamrör
 • Kan på begäran även fås med kundspecifika anslutningar som t.ex. V-bandklämma
 • Finns med alla vanliga anslutningsdiametrar

Tekniska egenskaper

 • Dämpar stomljud och hög frekventa vibrationer
 • Kort och kompakt konstruktion
 • Tekniskt gastät genom metallbälg
 • Robust bärfunktion genom hög statisk styvhet
 • Temperaturbeständig/korrosionsbeständig genom materialval
 • De geometriska och tekniska egenskaperna kan anpassas efter den kundspecifika monteringssituationen

Produktexempel

Produktexempel

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska