Specialutföranden

Till specialutförandena hör  HYDRA®-kompensator som skiljer sig från det konventionella programmet:

  • genom sina egenskaper och material: extremt låg vikt (titan), aggressiva medier (PTF-foder, titan, tantal), elektrisk ledningsförmåga, magnetisk permeabilitet
  • inom användningsområdena: inmurade kompensator för temperaturer på upp till 800 °C, högtryckskompensator, vakuumkompensator
  • i sitt tekniska utförande som t.ex.: hörnavlastade kompensator, kammarkompensator som tål uppvärmning, kompensator som belastas med yttre tryck osv.

Produktexempel

Produktexempel

Info

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska