Returledningar för olja och vatten

Användningsområden

 • Framledning och återföring av olja, vatten och andra vätskor i närheten av motorn
 • T.ex. för oljeförsörjning av turboladdare för bensin- och dieselmotorer

Utföranden

 • Utförande enligt kundens specifikationer
 • Företrädesvis med en veckad sektion
 • Med eller utan böjar i det släta röret eller den veckade sektionen
 • Anslutning via fläns, förskruvning eller enligt kundens specifikationer
 • Som halvflexibel ledning för anpassning genom kund

Tekniska egenskaper

 • Kompensation av svängningar, värmeutvidgning, monteringstoleranser
 • Tekniskt tät
 • Temperaturbeständig/korrosionsbeständig genom materialval
 • Låg vikt genom utgångsrör med tunna väggar

Produktexempel

Produktexempel

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska