Metallslangar

Metallslangen uppfanns av Heinrich Witzenmann 1885. Han lade därmed grunden till metallslangs- och expansionsrörsbranschen. Idag används metallslangar av märket "Hydra ®” som flexibla ledningselement inom nästan alla marknader. Där används de till att ta upp rörelser och utjämna ojämnheter vid montering.

Genom deras nästintill universella egenskaper har metallslangarna mycket breda användningsområden. De kan användas inom ett temperaturintervall på -270 °C till ca 600 °C, från vakuum till 380 bar. Det tillgängliga nominella breddintervallet på 1,8 till 300 mm ger även ett brett användningsområde.
Man skiljer mellan spiralslangar och korrugerade slangar. Den första typen kännetecknas av hög mekanisk hållfasthet och den andra av täthet och hög tryckhållfasthet som flätad slangledning

Användningsområden:

 • Som skyddsslang för elkablar eller fiberoptiska kablar inom elbranschen och inom maskintillverkning
 • Som tillsatsvärme för rörledningar
 • Som utsugs-, matnings- eller kylmedelsslang för t.ex. matning och transport av flytande gas
 • Som högtrycksslangar för tekniska gaser
 • För vibrationsdämpning i avgassystem inom fordonsindustrin
 • Som gas-, vatten- och ventilationsslangar inom teknisk byggnadsutrustning
 • Som lansslangar för stålindustrin
 • Inom mät- och reglerteknik
 • Inom medicinteknik
 • Som trimtanksslangar för passagerarplan inom luftfart
 • Som skärmslangar inom reaktorteknik
 • Som värmeslangar i etagepressar

Inom regenerativ energiframställning, t.ex. som medieledningar i solkraftverk eller inom solfångarsystem, skyddsslangar i vindkraftverk, offshore osv.

Programvara

Programvara för att välja och visa metallslangar, kompensatorer, metallbälgar och rörhållare. mer

Info

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska