Lindade slangar

HYDRA® lindade slangar tillverkas i en kontinuerlig process genom profilering och spiralformig lindning av ett kallvalsat metallband på en dorn. Tack vare den ringa omformningsgraden kan lindade slangar även tillverkas av ferritiska material. Normalt används band av förzinkat stål, rostfritt stål eller mässing med ev. kromad eller förnicklad yta som råmaterial.

Lindade slangar finns med både runt och flerkantigt tvärsnitt: profilformerna innefattar allt från enkla hakprofiler till den höghållfasta Agraff-profilen. Genom att en tätningstråd vävs in under lindningen i en specialprofilerad tätningskammare uppnås en högre täthet. Bomull, gummi och keramiska trådar används som tätningsmaterial. För att öka tätheten mot t.ex. stänkvatten, kan även PVC- eller silikonmantlar användas.

Fördelarna med lindade slangar är den höga drag- och tvärtrycksbelastningsförmågan, samt den kemiska och termiska beständigheten. De används t.ex.

  • som skyddsslang för fiberoptiska kablar och elledningar,
  • som knäckskydd för veckade metallslangar,
  • som utsugs- och matningsslang för rök, spån eller granulat,
  • som avgasslang eller
  • som liner för optimering av strömningsförhållandena

inom maskinbyggnad, mät- och reglerteknik, kommunikationsteknik och fiberoptik, samt medicinteknik. Lindade slangar används i stora mängder som liner i avgasbälgar för avgassystem i personbilar och lastbilar.

Produktexempel

Produktexempel

Info

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska