Länkkompensatorer

Till länkkompensatorer hör vinklade och lateralkompensator. Vinkelkompensatorer tar upp vinkelrörelser i rörledningssystem via länk förankringar. En specialmodell är vinkelkompensatorer med kardanisk förankring. De tar upp vinkelrörelser från alla sidor.

Lateralkompensator tar upp tvärgående resp. laterala rörelser. De är också utrustade med en förankring som är konstruerad som ett kulformat lagrat rundankare resp. som ett platt ankare med bult- eller kryssleder. Lateralkompensatorer består i princip av två vinkelkompensatorer som är sammankopplade via ett mellanrör. Omfattningen av den laterala rörelse som ska tas upp ökar med böjningsvinkeln på de båda lederna och mellanrörets längd.

Till skillnad från oförankrade axial- och universalkompensator belastar ledade kompensator inte de anslutande rörledningarna med den axiella tryckkraften från innertrycket, eftersom denna tas upp av respektive ledfäste.

Speciella detaljer:  

  • Kompensation för plana och rumsliga system
  • upp till DN 6000 och för högre tryck
  • med flänsar eller svetsanslutningar
  • med patenterade förankringar

Programvara

Programvara för att välja och visa metallslangar, kompensatorer, metallbälgar och rörhållare. mer

Info

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska