Högflexibla avgasbälgar

Användningsområden

 • Kompensation av motorrörelser och vibrationer
 • Kan monteras överallt
 • Med runt eller ovalt tvärsnitt

Utföranden

 • Finns med alla vanliga anslutningsdiametrar
 • Flödesstyrning genom lindade slangar som liner- eller flamrör
 • Inkl. anslutningsdelar, t.ex. flänsanslutning, på begäran

Tekniska egenskaper

 • Linjära komponentegenskaper inom arbetsområdet
 • Frikoppling av motorrörelser  
 • Frikoppling av motorvibrationer 
 • Tekniskt gastät genom metallbälg
 • Frikoppling av stomljud  
 • Temperaturbeständig/korrosionsbeständig genom materialval
 • De geometriska och tekniska egenskaperna kan anpassas efter den kundspecifika monteringssituationen

Produktexempel

Produktexempel

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska