Avgaskompensatorer

Användningsområden

 • För kompensation av värmeutvidgning i avgas- och grenrörsområdet
 • Före eller efter turboladdaren 

Utföranden

 • Bälg med ett eller flera lager
 • Alternativt med trådpressring som vibrationsdämpare
 • Kundspecifika anslutningar
 • Finns med alla vanliga anslutningsdiametrar 

Tekniska egenskaper

 • För kompensation av värmeutvidgning och monteringstoleranser i avgas- och grenrörsområdet 
 • Vibrationsutjämning
 • Tekniskt gastät genom metallbälg
 • Temperaturbeständig/korrosionsbeständig genom materialval
 • Eventuellt med dämpningsegenskaper genom trådpressring
 • De geometriska och tekniska egenskaperna kan anpassas efter den kundspecifika monteringssituationen

Produktexempel

Produktexempel

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska