Dataskydd

Integritetspolicy:

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

1.  I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter när vid använder av vår webbsida. Personuppgifter är alla data som är personligt tillgängliga för dig, t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

2. I enlighet med artikel 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO) är den ansvariga personen Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße134, 75175 Pforzheim. E-post: wi@witzenmann.com (se vår informationssida). Vårt dataskyddspersonal kan nås på: Herrn René Pflittner, Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim eller rene.pflittner@witzenmann.com.

3. När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär samlar vi in informationen du har angett (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om det är aktuellt) för att svara på dina frågor. Vi tar bort data som uppstår i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

4. Om vi litar på avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, informerar vi dig nedan om de respektive transaktionerna. Därigenom namnger vi också de angivna kriterierna för lagringstiden.

5. Delvis använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Dessa har noggrant valts ut och beställts av oss, de är bundna av våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

§ 2 Dina rättigheter

1. Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som gäller dig:

• Rätt till information,
• Rätt till rättelse eller radering,
• Rätten till restriktioner för bearbetningen,
• Rätt att invända sig mot bearbetningen,
• Rätt till dataöverföring.

2. Du har också rätt att klaga hos en datatillsynsmyndighet på hur vi behandlar dina personuppgifter.

§ 3 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbsida

1. Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller ger oss någon annan information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill se vår webbsida samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår hemsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6 punkt 1 DS-GVO ):

• IP-adress,
• Datum och tid för förfrågan,
• Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT),
• Innehållet i förfrågan (konkret sida),
• Åtkomststatus/htttp-statuskod,
• varje överförd mängd data,
• Webbplats från vilken förfrågan kommer
• Webbläsare,
• Operativsystem och dess yta,
• Webbläsarprogrammets språk och version.

2. Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras cookies på din dator när du använder vår webbsida. Cookies är små textfiler, som lagras på din hårddisk av den webbläsare som du använder och med vilken platsen som cookien ges (här genom oss), får tillgång till viss information. Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra internet-erbjudandet mer användarvänligt och effektivt övergripande.

3. Användning av cookies:

 a) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, dess omfattning och verksamhet förklaras nedan:

• Övergående cookies (se b),
• Persistenta cookies (se c).

 b) Övergående cookies raderas automatiskt när man stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt session cookies. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för din dator att bli igenkänd när du återvänder till vår webbplats. Sessions cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

 c) Persistenta cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst ta bort cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

 d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och, till exempel, avvisa godkännandet av cookies från tredje part eller alla cookies. Vi påpekar att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

§ 4 Användning av Google Analytics

1. Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookie om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer Google att avkorta din IP-adress i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra medlemsstater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

2. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

3. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Vi påpekar dock att det i det här fallet är möjligt att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookie och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google med hjälp av plugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk för att ladda ner och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Som ett resultat av detta bearbetas IP-adresser förkortade, en personrelatering kan därmed uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personlig referens, kommer de omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

5. Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Google tillämpat EU-USA: s Privacy Shield, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6 avsnitt 1 rad 1 lit. f DS-GVO.

6. Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning: http://www.google.com/analytics/terms/sv.html, sekretesspolicy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html och sekretesspolicyn: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 5 Användning av  Econda-Tracking

1.  För att denna webbplats ska kunna utformas och optimeras efter användarens behov används lösningar och tekniker från Econda GmbH till att samla in och spara anonymiserad data, samt till att ur dessa data framställa användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Inom ramen för detta används cookies som gör det möjligt att identifiera en viss webbläsare. Användningsprofiler kombineras emellertid inte med data om den som hör ihop med pseudonymen utan uttryckligt tillstånd från användaren. I synnerhet görs IP-adresser omedelbart oläsliga, vilket gör det omöjligt att sätta ihop användningsprofiler med IP-adresser. Besökare av denna webbplats kan förhindra lagring av cookies med hjälp av en inställning i sin webbläsare. I detta fall kan ev. samtliga av denna webbsidans funktioner inte användas till fullo.
Utöver detta kan de som besöker denna webbplats när som helst dra tillbaka sitt samtycke till denna datainsamling och datalagring här: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

2. Vi använder Econda-Tracking för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med hjälp av den samlade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och gestalta det för besökarna på ett intressantare sätt. Rättslig grund för användning av Econda-Tracking är artikel 6.1.1 f. GDPR.

§ 6 Nedladdning av programvaran Flexperte

På vår webbsida erbjuder vi vårt designprogram Flexperte för nedladdning. För att ladda ner programvaran måste du fylla i vårt Flexperte-formulär. I detta formulär anger du dina kontaktuppgifter. Dessa data lagras av oss för att du ska kunna göra nedladdningen. Efter beställningen via Flexperte-formuläret får du ett mail till den e-postadress du angav. Det här e-postmeddelandet innehåller en länk, genom att klicka på den kan du ladda ner Flexperte-programmet direkt.

För reklamändamål använder vi din information endast om du har samtyckt till användningen av dina uppgifter för marknadsföring under beställningsprocessen (rättslig grund är artikel 6, punkt 1, punkt 1, bokstav a DS-GVO). Detta medgivande kan när som helst återkallas.

§ 7 Invändning eller återkallande mot behandlingen av dina uppgifter

1. Om du har godkänt behandlingen av dina personuppgifter kan du återkalla den när som helst. En sådan återkallelse påverkar tillståndet att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss om det.

2. I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägning kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig, vilket vi meddelar i respektive beskrivning av funktionen. Naturligtvis kan du när som helst invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam via följande kontaktuppgifter: Witzenmann GmbH, Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, 75175 Pforzheim, e-post: wi@witzenmann.com.

 

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska