Värmeväxlare

Mer effekt på mindre yta

Jämfört med de konventionella modellerna med slät yta ger de korrugerade HYDRA® -slangarna större yta med betydligt bättre effekt och motsvarande högre effektivitet. Även under trånga monteringsförhållanden kan slangarna användas för att konstruera kraftfulla, kompakta och lätta värmeväxlare.

Temperaturöverföring genom optimerat flöde

På insidan av slangen ger korrugeringen ett turbulent flöde som har en intensifierande effekt på värmeöverföringen. Till skillnad från ett laminärt flöde blandas temperaturskikten, och flödeshastigheten i mitten av slangen sjunker. Denna effekt leder till att värmeväxlingseffekten ökar avsevärt, med mer än 50 % högre effekt jämfört med släta rör.

Punktvis turbulens mot avlagringar

De kontrollerade virvlar som den korrugerade profilen ger upphov till leder till att det strömmande mediet blandas på ett jämnt sätt. Virvlarna förebygger kalkavlagringar, vilket i sin tur möjliggör konstant effekt under hela produktens livslängd.

Kundspecifika utföranden

Som tillverkare har Witzenmann möjlighet att konstruera och tillverka slangspiraler och kapslingar som system. Varje system kan anpassas individuellt efter vitt skilda kundbehov och användningsområden. Värmeväxlarna kan skalas upp och ned i längd och förses med kapslingar av metall och plats, samt vitt skilda anslutningar.

Fördelar

  • Mer effekt och högre effektivitet
  • Optimerat flöde ger intensivare värmeöverföring
  • Förebyggande av kalkavlagringar
  • Anpassning efter kundens behov

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska