Specialfordon

Som leverantör till nästan alla större tillverkare av kommersiella fordon förfogar vi över en oerhört bred kunskapsbas och ett omfattande och välutvecklat produktsortiment. Det gör det möjligt för oss att skapa skräddarsydda speciallösningar för exempelvis gruvfordon eller serietillverkade ledningssystem för gaffeltruckar.

På basis av vår ledande ställning inom svets- och bearbetningskompetens  kan vi tillsammans med kunden ta fram skräddarsydda ledningssystem  för avgasåterföring, vibrations- och bullerdämpning, som returledningar för olja, vatten eller avgaser eller flexibla förbindningar mellan olika aggregat.

Produkter

  • Ledningssystem för avgasåterföring
  • Ledningssystem för isolering av vibrationer och buller
  • Returledningar för olja/vatten eller avgaser
  • Flexibel sammankoppling av olika aggregat

Info

ISO 16949/9001 1944

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska