Rörsystem till apparater

Till apparatrör hör matarledningar för inkoppling av olika apparater. Dessa ledningselement leder process- eller dricksvatten, samt gas eller i undantagsfall även specialmedier som t.ex. olja till olika apparater. Förutsättningen för detta är att ledningarna går lätt att anpassa efter geometrin på installationsplatsen och att de kan anslutas på ett enkelt sätt. Utöver de yttre rörsystemen används även korrugerade specialslangar i inre rörsystem.

Vid inre rörinstallationer är installationsförhållandena vanligen trånga. Här ger HYDRA- ® -slangledningarnas flexibilitet hög monteringskomfort. En annan fördel utgörs av den absoluta och varaktiga diffusionstätheten i metallslangarna. Det innebär att varken lukt eller ångor från t.ex. eldningsolja kan tränga ut.

Användningsexempel:

  • Värmeaggregat för gas och olja, som gasdrivna varmvattenberedare eller oljepannor
  • Ackumulatortankar
  • Minikraftvärmeverk
  • Bränsleceller

Egenskaper

  • Tryckförlustoptimerad nominell diameter
  • Åldringsbeständig och diffusionstät
  • Fabrikstillpassad efter kundens specifikation
  • Kan alternativt även levereras med PE- och EPDM- mantling

Info

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska