Rälsfordon

I rälsfordon ger flexibla HYDRA ® -bälgelement extra säkerhet och komfort. Elementen kan exempelvis användas som funktionskomponenter inom tiltteknik för snabbtåg eller som utjämningselement i avgas- och vätskeledningar till motorn. Robusta och absolut trycktäta HYDRA ® -metallslangar används företrädesvis i hydraulsystem.

Användningsområden

  • Transformatorer
  • Kylsystem
  • Klimatanläggningar
  • Hydraulik
  • Bromssystem
  • Avgassystem
  • Motortilledningar
  • Pneumatik

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska