Personbilar

Alla större bil- och systemtillverkare hör idag till Witzenmanns kundkrets. Företaget har lösningar för vitt skilda områden som ger ett avsevärt bidrag till att höja en bils livslängd, kostnadseffektivitet och komfort.

Inom avgassystem används utjämnings- eller expansionselement av olika slag för att ta upp vibrationer, värmetöjning eller motorrörelser. Genom att begränsa kvävemängden under förbränningen ger flexibel avgasåterföring en avsevärd sänkning av utsläppen av skadliga ämnen.

Inom olje-, bensin- eller kylsystem är den absoluta gas- och diffusionstätheten, den höga livslängden och temperaturbeständigheten styrkor med flexibla metallslangar. Det är viktiga faktorer, i synnerhet om de monteras i närheten av avgasröret, turboladdaren eller avgassystemet.

Produktexempel

Produktexempel

  • Utjämningselement
  • Avgaskompensatorer 
  • Returledningar
  • Metallbälgar för bränslepumpar
  • Metallbälgar för piezoinjektorer
  • Veckade slangar för vätsketillämpningar
  • Kabelskyddsslangar

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska