Luftfart

Inom luftfart är belastningsförmåga och maximal pålitlighet ett absolut måste. Hit hör t.ex. våra flexibla element i Airbus A380, Eurocopter EC 135 Helikopter, i Rolls-Royce-motorer eller Ariane 5- raketen.

 Utgångspunkten för detta är certifikaten enligt  ISO 9001 och TS 16949. Dessa certifikat är basen för en processorienterad kvalitetssäkring av hela Witzenmann-koncernen. Dessutom görs varje år en provning genom ett IAQG-ackrediterat certifieringsföretag enligt EN9100, i synnerhet för de specifika krav som luftfart ställer. Det betyder att vårt program av metallslangar och kompensatorer lever upp till de stränga luftfartsnormerna.

Produkter

 • Flygbränsleledningar för trimtankar/reservtankar
 • Metallslangledningar enligt AS1424
 • Gimbal Joints
 • Ball Joints
 • Skärmledningar för antenner
 • Genomföringsledningar för tankar
 • Vibrationsdämpande enheter
 • Ackumulatorer
 • Ventilbälgar
 • Kompensatorer för tankledningar  och matarledningar

 

 

 

 

Info

Certifikat

 • PDF EN 9100:2016_de

Broschyrer

 • PDF Flexible elements for aerospace

Godkännanden

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska