Jordbruksmaskiner

Flexibla lindade slangar med veckad specialprofil används huvudsakligen inom avgassystem. De är mycket robusta och okänsliga för torsionsrörelser. Genom den skärpta avgasnormen Tier4 final används allt oftare även gastäta element och system som t.ex. lösningar med veckade slangar och bälgar. Vidare kan de användas för isolerade system som gör det möjligt att sänka den högsta tillåtna yttemperaturen och är optimalt dimensionerade för trånga installationsförhållanden. Flexibla vätske- och returledningar används i närheten av motorer. Dessa ledningar ökar funktionssäkerheten och minskar emissionerna och bränsleförbrukningen.

Produkter

  • Utjämningselement
  • Stomljudskompensator
  • Veckade slangar
  • Flexibla ledningar
  • Kompensatorer

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska