Diesel- och gasmotorer

Höga tryck och temperaturer, vibrationer, trånga monteringsförhållanden, hög livslängd – det är de krav som ställs på våra tillämpningar i diesel- och gasmotorer. Våra bälgar, kompensatorer, slangar och ledningar erbjuder mycket flexibilitet och tillförlitlighet.

Användningsområden

  • Avgasledningar
  • Laddluft
  • Kylvattenledning
  • Olja

Produktexempel

Produktexempel

Info

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska